מעדיפים לקבל את חשבון החשמל פעם בחודש? זה אפשרי. וגם: מי זכאי להנחות?

מעדיפים לקבל את חשבון החשמל פעם בחודש? זה אפשרי. וגם: מי זכאי להנחות?

יש צרכנים הזכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מסך צריכת החשמל – האם אתם ביניהם, ולמה עדיף לקבל את החשבון בכל חודש?

לאחרונה דיווחתי כאן בכתבה על הקושי העצום שיש לצרכנים לרבים לשלם את חשבונות החשמל, בפרט בחודשי החורף. הכתבה זכתה לתגובות רבות. 

אחת הסיבות לקושי היא העובדה שהחשבון מגיע אחת לחודשיים – ואילו המשכורת והקצבאות, כידוע, נכנסות פעם בחודש. לאור זאת, קשה למשפחות לנהל את התקציב הכלכלי שלהן, וכאשר החשבון גדול במיוחד – הן נקלעות למצוקה כלכלית.

אלא שמסתבר שחברת החשמל אמנם שולחת את החשבונות פעם בחודשיים כי כך נוח לה, אך מותר לדרוש לקבל את החשבון פעם בחודש. בנוסף, צרכן רשאי לבקש שחשבון החשמל שלו (הדו-חודשי) יחולק לשנים ללא ריבית והצמדה.

זו לשון הזכאות: "הזכות לקבל חשבון חד-חודשי: חשבון החשמל נערך פעם בחודשיים וכולל כ-60 ימי צריכה. יחד עם זאת, יש אפשרות להצטרף להסדר קבלת חשבון חד-חודשי ללא תשלום וללא ריבית והצמדה, וזאת ע"י פניה למוקד 103 (החשבון הראשון יהיה על בסיס הערכה)".

מי שקידם את השינוי הזה הוא, בין השאר, עמותת פעמונים, העוסקת במתן הכוונה וייעוץ כלכלי למשפחות. סקר שערכה העמותה גילה ש-57% מהצרכנים מעדיפים לשלם תשלום חודשי. כרבע בלבד (24%) מעדיפים להמשיך ולשלם את החשבון באופן דו-חודשי. 

 לאחרונה אף שלח מנכ"ל העמותה, אוריאל לדרברג, פנייה לממונה על פניות הציבור ברשות החשמל, ובה הוא מציין כי העובדה שהחשבון מגיע אחת לחודשיים מקשה על ההתנהלות התזרימית ועל המעקב אחר הוצאות משק הבית. "אנו ערים לעובדה (המסתתרת בסעיף 42) המאפשרת לצרכן החשמל לבקש לשלם  את החשבון באופן חד-חודשי, אולם אנו מבקשים שהאפשרות תהא מונגשת לכלל הצרכנים ותופיע במקום בולט הן באתר חברת החשמל והן בחשבון החשמל המגיע לצרכנים. זכות הצרכן לבקש לשלם את החשבון באופן חד-חודשי, אינה גלויה. אנו מבקשים כי האפשרות תהא מונגשת לכלל הצרכנים ותופיע במקומות בולטים הן באתר חברת החשמל, הן בחשבון החשמל המגיע לצרכנים, הן במידע שנמסר בהמתנה בטלפון לנציג/ת שירות, וכן בפנייה ישירה לכל צרכן ביתי המשלם בהוראת קבע מחשבון הבנק או מכרטיס אשראי", נכתב בפנייה. "זאת ועוד, יש להפוך בהקדם את החשבון מדו-חודשי לחד-חודשי לכלל הציבור, מבלי להשית את העלויות על הצרכנים".

לאחר הפנייה, רשות החשמל וחברת החשמל הודיעו כי המידע הזה יהיה מוצג באופן ברור בחשבון החשמל.

 מי זכאי להנחה בחשבון החשמל?

יש צרכנים הזכאים לתשלום מופחת בשיעור של 50% מסך צריכת החשמל ועד 400 קוט"ש ראשונים בכל חודש. 

הביטוח הלאומי מיידע  את הצרכנים הזכאים לתעריף ומעביר באופן שוטף לחברת החשמל מספרי הזהות של הזכאים לתעריף החברתי, מדי חודש בחודשו. חברת החשמל מעדכנת אצלה את פרטי הזכאים להנחה בהתאם לרשימות המתקבלות אצלה מביטוח לאומי ושולחת אליהם את חשבונות החשמל מזוכים בהתאם.

חשוב לשים לב כי ההנחה תינתן רק לצרכן הזכאי שמונה החשמל רשום על שמו במשרדי חברת החשמל.

הנה רשימת הזכאים:

  • צרכנים המקבלים הן גמלת זקנה (לפי סעיף 2 (א) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א – 1980) והן הבטחת הכנסה גם יחד מהמוסד לביטוח לאומי.
  • קשישים נכים – בהתאם לתיקון מס' 10 לחוק משק החשמל תשע"ב 2012.
  • ניצולי שואה המנויים ברשימות הרשות לזכויות ניצולי השואה שבמשרד האוצר.
  • נכים על פי קריטריונים מסוימים – בהתאם לתיקון מס' 10 לחוק משק החשמל תשע"ב 2012.
  • זכאי הבטחת הכנסה-חד הוריים ומשפחות עם שלושה ילדים ומעלה – בהתאם לתיקון מס' 10 לחוק משק החשמל תשע"ב 2012
  • חיילים בודדים.

עוד זכויות שאולי לא ידעתם שיש לכם כלקוחות חברת החשמל

​​בדיקת מונה: צרכן רשאי לבקש בדיקת מונה בביתו ללא חיוב בתשלום אחת לשלוש שנים. צרכן רשאי לבדוק את המונה במעבדה אחרת המוסמכת לכך מטעם הרשות להסמכת מעבדות, חברת החשמל תסיר את המונה ותתקין במקומו מונה מחליף. במידה וימצא כי המונה מקולקל (ולא נמצא שימוש בלתי חוקי בחשמל) יזוכה הצרכן בעלות הבדיקה על פי הקבוע בלוחות התעריפים.

קריאת המונה: תאריך הקריאה הוא התאריך המופיע בחשבון החשמל כתאריך שבו נערכה קריאת המונה. קריאת המונה יכולה להיעשות על ידי אחת מהצורות הבאות: קריאה על ידי ספק השירות/ על ידי הצרכן/ על בסיס הערכת צריכה. לצרכן שמורה  הזכות לקרוא את המונה בעצמו ולדווח על כך לחברת החשמל, בנוסף המונה חייב להיות נגיש לצרכן.

הגבלת הדילוג היזום: דילוג יזום הוא מצב שבו חברת החשמל לא מבצעת קריאת מונה ממניעים שלה, כגון חוסר בקוראי מונים, חג, או סיבה אחרת. על פי אמות המידה אסור לחברת החשמל לבצע דילוג יזום בחשבונות עוקבים. כמו כן מספר הדילוגים היזומים לא יעלה על 22 במהלך שנה קלנדרית.

פיצוי על דילוג יזום: כאשר מתבצע דילוג יזום זכותו של הצרכן לקבל זיכוי בחשבונו בחלק היחסי בתעריף שמשולם על ידו בגין קריאת מונה. במידה וחברת החשמל חרגה וביצעה יותר מ-2 דילוגים יזומים תשלם החברה לצרכן בגין הפרות אמות מידה.

בחירת מונה: לרשות הצרכן עומדת הזכות לבחור את סוג המונה שיותקן בביתו. הבחירה היא בין מונה חד פאזי, תלת פאזי, מונה תשלום מראש או מונה תעריף עומס וזמן.

מונה תשלום מראש: צרכן רשאי לבקש שיותקן לו מונה תשלום מראש. מונה מסוג זה מאפשר קניה של כרטיס מגנטי בתוכו כמות הקוט"שים אותם רכש. במקרה זה צריכת החשמל משולמת מראש ולא בדיעבד (מתאים לשימוש כאשר קיימים חובות ולמניעת  ניתוק החשמל לצרכן).

מונה תעו"ז: צרכן רשאי לבקש שיותקן לו מונה תעו"ז על מנת שיוכל לכלכל את צריכתו בהתאם לתעריפים משתנים (התקנת המונה תעשה בפרק זמן שלא יעלה על 3 חודשים בכפוף למלאי מונים קיים).

ערעור על חשבון החשמל: צרכן רשאי להגיש השגה על חשבון החשמל. במועד הטיפול בהשגה לא יופעלו אמצעי גביה וניתוק.

קבלת פירוט חשבון: מתוקף הזכות לקבלת מידע רשאי הצרכן לדרוש מחברת החשמל פירוט חשבון לתקופה שאינה עולה על שבע שנים מיום פנייתו. פירוט החשבון יכלול את כל החיובים והתשלומים בגין כל השירותים שקיבל הצרכן עד ליום הפניה ויציין אם  נותרה יתרה לתשלום.

הגשת תלונה: לרשות הצרכן עומדת הזכות להתלונן על חברת החשמל בכל עת באגף הצרכנות של רשות החשמל. צרכן רשאי להגיש תלונה שתטופל במקום הצרכנות עבור נושא בגין רמת מתח ותקלה בגין מתקן ראשי.

קבלת שירות תוך שעתיים: במקרה והתברר שתקלה היא במתקן של חברת החשמל, על חברת החשמל לתקן את התקלה בהקדם ולא יאוחר משעתיים ממועד קבלת ההודעה על התקלה.

במידה והצרכן הזמין חשמלאי פרטי לאחר שחברת החשמל הודיעה לצרכן כי התקלה במתקן של הצרכן ולא שלה ונמצא כי הודעת חברת החשמל הייתה מוטעית, הצרכן יזוכה על ידה בעלות הזמנת החשמלאי, כנגד הצגת האסמכתאות המתאימות לספק.

קבלת פיצוי עבור עיכוב: צרכן שחיבורו לחשמל התעכב כתוצאה מעיכוב בחברת חשמל ואלו חרגו מהתאריך המוסכם, זכאי לקבל פיצוי בגין עיכוב זה.

לדעת על הפסקות חשמל יזומות: זכותו של הצרכן לקבל הודעה על הפסקות חשמל יזומות. ההודעה תימסר בכתב ותודבק במקום בולט לעין, בכניסה לכל מבנה בו שוכן המונה שאליו מתייחסת ההודעה. היו למבנה מספר כניסות תודבק ההודעה בכל  כניסה. הודעה על הפסקת חשמל תכלול את תאריך ההפסקה, שעת תחילת ההפסקה, שעת סיום ההפסקה, וסיבת ההפסקה. במועדים שננקבו בהודעה כאמור יעשה נותן השירות כל מאמץ לסיים את הפסקת החשמל מוקדם ככל האפשר.

 לדעת על ביטול הפסקת חשמל: על חברת החשמל להודיע לצרכניה על ביטול הפסקת החשמל לא פחות מ-24 שעות לפני מועד ההפסקה המתוכנן.

קבלת פיצוי בגין נזיק ישיר למכשירי חשמל: צרכן שמכשיר שברשותו נפגע באופן ישיר כתוצאה מאחד האירועים באספקת החשמל, יפוצה על ידי חברת החשמל כאמור באמת מידה 49.

תגובת חברת החשמל

"חברת החשמל מיידעת את לקוחותיה על האפשרות לתשלום חודש בחודשו באמצעות אתר האינטרנט של החברה ובעמוד הפייסבוק. בעבר, אף נעשתה פעילות שיווקית אינטנסיבית יותר אולם, בפועל רק מעטים הצטרפו לשירות. כל טענה שהשירות לא ידוע או מפורסם לציבור אינה נכונה. מצ"ב לינק לאתר החברה בו מופיע השירות בין 4 הנושאים הראשיים.

במסגרת שולחן עגול עם הארגונים החברתיים, יוזמה של חברת החשמל, עולים נושאים וצרכים שונים ע"י הארגונים ואנו פועלים כל הזמן לשפר ולשדרג את השירות כך שכל האוכלוסיות יקבלו מענה ייעודי ככל שניתן".

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
מאמרים אחרונים
תגובות: 0

נגישות