דחיית הלוואות ודחיית משכנתאות - אלה ההנחיות החדשות לחודשים הקרובים

דחיית הלוואות ודחיית משכנתאות – אלה ההנחיות החדשות לחודשים הקרובים

יותר מחצי מיליון ישראלים כבר ביקשו וקיבלו דחיית הלוואות ומשכנתאות. כעת בנק ישראל מאריך את התקופה. כל הפרטים – במדור חדשות הכסף בפואנטה

דחיית הלוואות
המצב הכלכלי הקשה לא מאפשר לרבים לעמוד בהתחייבויות והם מבקשת דחיית הלוואות ודחיית תשלומי משכנתא. סמוך לתחילת המשבר, בחודש מאי 2020, הפיקוח על הבנקים הוציא הנחיה בנושא – כפי שפרסמנו כאן בהרחבה. כעת מוציא הפיקוח על הבנקים הודעה שמבחינת רבים היא ממש בשורה: דחיית תשלומי משכנתא, אשראי צרכני ואשראי עסקי. מה שמעניין במיוחד הוא שבנק ישראל לא משאיר מקום לשיקול דעת הבנקים.

דחיית התשלומים תתבצע בריבית שלא תהיה גבוהה יותר מהריבית שנקבעה בהסכם ההלוואה ותחול על תקופת הדחייה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב שהלקוח יבחן את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי של הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכיוצ"ב), על מנת שיוכל לקבל החלטה מושכלת.

דחיית הלוואות – הנתונים מדברים בעד עצמם

כאשר אנחנו מדברים על "בשורה לרבים", כדאי להציץ במספרים כדי להבין – ואולי גם השר בלי תיק צחי הנגבי יקרא שורות אלו ויפנים שלא מדובר בחרטא.

בין החודשים מרץ-יוני 2020, הבנקים דחו הלוואות ליותר מחצי מיליון ישראלים. מדובר בכ-553,000 לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ- 7 מיליארד ₪.

דחיית תשלומי משכנתא

  • לקוחות שכבר קיבלו דחייה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם הדחייה עולה על 6 חודשים.
  • לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ויבקשו לעשות זאת, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של 6 חודשים.

דחיית הלוואה

  • הלוואות צרכניות עד 100,000 ₪: לקוחות יוכלו לדחות הלוואות אלה לתקופה של עד 6 חודשים (לבחירת הלקוח) ללא שיקול דעת הבנק, בשונה מהמתווה הקודם בו הדחייה הייתה לשלושה חודשים. הבנק יכול להאריך את משך השחייה, אך לא לקצרה.

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמר כי בנק ישראל יפעל בכל הכלים שברשותו על מנת לתמוך במשק ובפעילות הכלכלית ברקע המשבר: "הארכת מתווה דחיית ההלוואות מאפשרת מרווח נשימה נוסף ותקל על משקי בית והעסקים שנפגעו לצלוח את תקופת המשבר".

כאן יש לזכור כי אין כאן מחיקה של ההלוואות, אלא רק דחייה בתשלום בסופו של דבר, הצרכנים יצטרכו להחזיר את ההלוואה. פרופ' ירון מזכיר: "על הלווה לשקול את הדחייה על היבטיה השונים״.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן, הדגיש את החשיבות שבסיוע למשקי הבית: "חוסנו של המשק נבנה מחוסנם של הפרטים המרכיבים אותו ויש בהרחבת מתווה זה בכדי לחזק את חוסנם של משקי הבית".

דחיית הלוואות / דחיית משכנתאות: הוראות בנק ישראל

סוג המתווה קבוצת לקוחות תקופת הדחייה מועד אחרון לבקשה לדחייה אופן פריסת התשלומים
משכנתאות מתווה הקודם כל לווה* 6 חודשים 31/7/20 פריסה על יתרת תקופת ההלוואה
מתווה מורחב -לקוחות שדחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים, יוכלו לקבל דחייה נוספת עד לתאריך 31.12.2020.

– לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, כאשר ניתן להגיש את הבקשה עד לתאריך 30.10.20.

30/10/20
אשראי צרכני –
עד 100,000 ₪ **
מתווה הקודם לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020. דחייה לתקופה של 3 חודשים

ובנוסף, אופציה להארכה ב – 3 חודשים נוספים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק.

31/7/20 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה***
מתווה מורחב בהתייחס לבקשת דחייה נוספת: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לתאריך 28.2.2020.

 

בהתייחס לבקשת דחיה חדשה: לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

  -לקוחות שכבר דחו את התשלומים לחלק מהתקופה, יוכלו להגיש בקשה נוספת לדחיית התשלומים עד לתקופה של 6 חודשים במצטבר, ללא שיקול דעת הבנק, ובלבד שלא היו פיגורים בהלוואה נכון לתאריך 28.2.20.

– לקוחות שטרם דחו את התשלומים, ומעוניינים עכשיו בדחייתם, יוכלו לקבל דחייה של עד 6 חודשים, ללא שיקול דעת הבנק. האמור יחול גם על לקוחות שבהלוואותיהן היו פיגורים בחודשיים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

30/10/20
אשראי עסקי מתווה הקודם עסק עד מחזור פעילות שנתי של 25 מיליון ₪, אשר נפגע כתוצאה מהמשבר.

ההלוואות נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר

עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת  הבנק 31/7/20 הוספת התשלומים בסוף תקופת ההלוואה***
  • שיעור ריבית מקסימלי: הריבית הנקובה בהסכם ההלוואה
  • עמלה: הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה

אשראי עסקי – הארכת תקופת הגשת בקשת הדחייה

בהתאם למתווה הקודם: ניתן להגיש בקשה לדחיית תשלומי הלוואה, מסוג אשראי עסקי, עד לתאריך 31.7.20.

מתווה מורחב: לווה אשר נטל אשראי עסקי, ואשר טרם הגיש בקשה לדחיית תשלומים, או הגיש בקשה לתקופה חלקית, יוכל להגיש בקשה לדחיית תשלומים, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 30.10.20.

היה לכם מעניין? פרגנו לנו בלייק, זה ממש חשוב לנו!

היה לכם מעניין?
לחצו כאן  ופרגנו לנו בלייק. זה קל... 

קראו עוד חדשות צרכנות באתר פואנטה

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
מאמרים אחרונים
תגובות: 0

נגישות