די לטרטורים: בקרוב אפשר יהיה להתנתק מחברה גם בטלפון ובמייל

די לטרטורים: בקרוב אפשר יהיה להתנתק מחברה גם בטלפון ובמייל

חברות שיטרטרו את הלקוחות ויפרו את החוק יהיו נתונות לעונש כספי כבד

22,000 שקל – זה הקנס שתשלם בקרוב חברה שלא תנתק צרכן מעסקה באופן טלפוני או באופן שבו הוא ביצע את תהליך ההצטרפות, כך החליטה היום ועדת הכלכלה כאשר אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק בנושא. 

לפי ההצעה, אפשר יהיה לבטל עסקה גם בהודעה בעל-פה בעסק, בטלפון, בדוא"ל או באינטרנט, כשהרציונל העומד מאחוריה הוא שחברות מציעות דרכים רבות ומהירות להצטרף אליהן, אך מקשות על הצרכן להתנתק.

כעת ניתן יהיה לבטל עסקאות בשיחת טלפון למוקד השירות או בהודעה בעל-פה במקום העסק, למעט מקרים שבהם נקבע בחוק במפורש שהביטול יעשה בהודעה בכתב. בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ובהודעה בעל פה יציין פרט זיהוי נוסף כפי שהוסכם מראש בינו לבין החברה.

בעלי העסקים יחויבו להודיע לצרכן על דרכי הביטול בהבלטה ובאותיות ברורות וקריאות בעת חתימת העסקה או הספקת המוצר, לציין זאת בחשבונית או הודעת התשלום הנשלחת לצרכן ולפרסם זאת בדף הראשי של אתר האינטרנט של העסק.

הסנקציות שיוטלו על מפרי החוק, כאמור, קשות: העיצום הכספי יעמוד על 22 אלף שקל לתאגיד ו-7,000 שקל ליחיד, ואם בעל העסק המשיך לחייב את הצרכן למרות זאת, הוא יוכל לתבוע פיצוי לדוגמה של עד 10,000 שקל.

כיום, לאחר שליחת הודעת הביטול צריך בעל העסק להפסיק את החוזה ואת החיובים תוך 3 ימי עסקים, ובמקרה שההודעה נשלחה בדואר רשום ולא צוין בה מועד מאוחר יותר – ייכנס הביטול לתוקף לאחר 6 ימי עסקים מיום מסירת ההודעה למשלוח. סעיף זה לא ישתנה גם בהצעה החדשה.

להצעה היו כמובן מתנגדים. כך למשל, היועצת המשפטית של התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות, יעל טבק, אמרה כי אפשרות הביטול בהודעה בעל-פה תעמיד את סוכני הנסיעות בבעיה מול חברות התעופה, שדורשות אסמכתה בכתב.

קראו עוד כתבות מעניינות בפואנטה

כמענה לכך הסכימו היו"ר כבל וח"כ חסון להסמיך את שר הכלכלה לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה, מקרים מיוחדים בהם הודעת הביטול תימסר בדרך אחרת. עו"ד שירלי קציר, המייצגת את חברת התעופה פגסוס שלה אין נציגות בישראל, ביקשה שהוועדה תבהיר שהחוק לא חל על אתרי אינטרנט זרים, אלא רק על אתרים ישראלים. היו"ר כבל וח"כ חסון דחו בתוקף את הדרישה, הם אף מתחו ביקורת על נציגי חברות התעופה שניסו לטעון טענות רבות נוספות ולעכב את אישור ההצעה.

היו"ר כבל וח"כ חסון נענו לבקשת נציגות חברות התיירות והתעופה, וקבעו כי ההצעה תיכנס לתוקף 4 חודשים לאחר פרסומה ברשומות, על מנת לאפשר להן תקופת היערכות.

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות