חדשות קורונה: כך תיראה חזרה ללימודים ולגנים בשלב ראשון

חדשות קורונה: כך תיראה חזרה ללימודים ולגנים לפי משרד החינוך

ישראל חוזרת לשגרת קורונה, שבמסגרתה מתחילה חזרה ללימודים באופן מדורג. איך ייראה יום לימודים בכיתות א'-ג' ובגני הילדים ומתי חובה לעטות מסכה? פואנטה עם הפרטים

חזרה ללימודים
במסגרת החזרה לשגרת קורונה, ב-3.5.20 תחל חזרה ללימודים במערכת החינוך באופן מדורג ומאוד מורכב. החשש מהקורונה עדיין מרחף, אך הירידה במספר ההדבקות והירידה במספר הנפטרים מאפשרות לנסות לחזור לשגרה. בנוסף, ברור כי לא ניתן להחזיר את המשק לפעילות מבלי שהילדים חוזרים למסגרות. הממשלה אישרה הקלות בתקנות לשעת חירום, אשר באופן תיאורטי לחלק מההורים לחזור לעבודה, אך בפועל כל עוד הילדים בבית, הם אינם יכולים לעשות זאת. לכן, הראשונים לחזור הם תלמידי כיתות א'-ג'. בתחילה דובר גם על ילדי הגנים (3-6), אך משרד הבריאות מציב תנאים של 15 ילדים בקבוצה, וברוב הגנים לא ניתן ליישם זאת.

לפי המתווה של משרד החינוך, התלמידים בשכבות ד'-ו' ילמדו 5 ימי לימוד מרחוק, 5 שעות ביום. גם תלמידי החינוך המיוחד בכיתות ד'-ו' אינם חוזרים לשגרת לימודים רגילה, ועבורם תגובש מערכת אישית.

מדחום ללא מגע

החזרה לבית הספר מצריכה חלוקה לקבוצות ולמידה של חלק מהילדים במרחבים אחרים. בנוסף, ההורים יצטרכו לחתום כל יום על הצהרת בריאות עבור הילדים.

המתווה כולל את כלל בתי הספר היסודיים בחינוך הרשמי, המוכר שאינו רשמי ומוסדות הפטור.

מתווה חזרה ללימודים – כיתות א'-ג'

שכבות א'-ג' ילמדו 5 ימי לימוד בימים א-ה, 5 שעות ביום.

בכיתות א' ו-ב' יש להקדיש מידי יום זמן הוראה ניכר לביסוס תהליכי הקריאה והכתיבה, בשאיפה לסיים את תהליך רכישת הקריאה עד סוף שנת הלימודים.

ההנחיות שמות דגש על ריחוק חברתי ככל הניתן, וכן על שמירת היגיינה בזמן הארוחות. כך למשל יש להימנע מלחלוק במזון ויש לאכול על מפית נקייה ולא ישירות על השולחן.

מומלץ לשלב מדי יום יחידות זמן לפעילות גופנית, ובמהלך כל שיעור מומלץ לשלב הפוגות תנועתיות.

מבצע מסכות

מודל ההפעלה

1. התלמידים יחולקו לקבוצות הטרוגניות. בכל קבוצה הרכב קבוע של תלמידים.

2. בכל קבוצה לא ילמדו יותר מ- 15 תלמידים.

3. ניתן להרכיב את הקבוצות ברמה הכיתתית, שכבתית ובאופן רב גילי.

4. לכל כיתת אם תשובץ מחנכת, ככל שניתן, ומורה נוסף. אם החלוקה תעשה באופן כיתתי, רצוי שמחנכת הכיתה תחלק את זמנה בין הקבוצות כמחנכת הכיתה.

5. חדר הכיתה יאורגן כך שכל תלמיד יישב בשולחן נפרד, תוך הקפדה על מרחק של שני מטרים אחד מהשני לאורך כל היום, ככל שניתן.

6. כל קבוצה תלמד בכיתה/מרחב לימודי קבוע. מרחבי הלמידה יאורגנו בהתאם להנחיות (למעט שיעורי חנ"ג שיתקיימו במרחב פתוח או באולם ספורט).

7. כל צוות המורים, בהתאם להיקף משרתם, כולל שעות פרטניות ושהיה, יגיע לעבודה בביה"ס ויעסוק בהוראה בשכבות הלומדות בביה"ס ו/או בהכנת והפעלת הלמידה מרחוק בשכבות שאינן מגיעות לביה"ס.

8. מומלץ לשבץ במערכת השעות מורים, סטודנטים להוראה, סייעות ותומכי הוראה הפועלים בביה"ס, בשיבוץ קבוע, ככל האפשר, בכל קבוצה.

9. סייעות אישיות – תגענה, במידת האפשר, על פי מערכת השעות של התלמיד איתו הן עובדות.

10. בשלב זה לא ייפתחו מרכזי המחוננים.

בבתי ספר בהם יש חטיבות צעירות

1. ילדי הגנים ילמדו בתוך מבני החט"צ, וכיתות א' יעברו ללמוד במרחבי כיתות אחרים בביה"ס, תוך התחשבות בריהוט מותאם גיל.

2. בכל "בית חט"צ", ישהו שתי קבוצות של אותו גן בהפרדה קבועה זו מזו.

3. טרם ההגעה לגן, יחלק הצוות את כלל המשחקים וחומרי היצירה והלמידה בגן ובחצר לשניים, יסמן אותם וימקם אותם בשני המרחבים. כל קבוצה תוכל להשתמש אך ורק בחפצים ובחומרים שלה.

4. חדרי השירותים בתוך מבנה החט"צ, יחולקו בין שתי הקבוצות באופן קבוע, הצוות יתלה שלטים על כל דלת, כך שכל ילד יידע באילו תאי שירותים הוא יכול להשתמש.

5. בבתי ספר בהם לא יהיה ניתן להפעיל את החט"צ במתכונת זו, הילדים יגיעו לגן לסירוגין. בשבוע הראשון תגיע קבוצה אחת לשלושה ימי לימודים ברצף וקבוצה שנייה ליומיים ברצף, ובשבוע לאחר מכן, להפך.

חזרה ללימודים בחינוך מיוחד

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל מענה זה ככל הניתן.

תלמידים הלומדים בכיתות רגילות ומקבלים בשגרה מענה מהסל המוסדי, ימשיכו לקבל תמיכה בהתאמה למערך הלמידה הכיתתי והלמידה מרחוק.

קבלו את כל העדכונים החמים גם בטלגרם של פואנטה >

הצטרפו לקבוצת "עדכוני קורונה" של פואנטה בפייסבוק >

מתי חובה לעטות מסכה?

1. על כל תלמיד/ה ואיש צוות להגיע לבית הספר עם מסכה ולעטות אותה במהלך היום במסדרונות ובחצרות. בחטיבות הצעירות ובכיתות א' אין חובה לעטות מסכה.

2. הצוותים החינוכיים, התלמידים והוריהם יגיעו לביה"ס, בתנאי שאינם נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות, ללא חום מעל 38 מעלות או תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול, קשיי נשימה או תסמין נשימתי ושלא נחשפו לחולה מאומת). תלמיד שאחד מבני משפחתו חלה בנגיף הקורונה, יידרש להשלים את ימי הבידוד שלו בבית, בהתאם להנחיות של משרד הבריאות והוא לא יגיע אל בית הספר.

3. תותר הכניסה לביה"ס אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים, בהתאם לתכנית שנקבעה, לאחר חתימה על הצהרת בריאות כנדרש. טפסי ההצהרה המלאים והחתומים של צוות ביה"ס והתלמידים יאספו ויתויקו לצורך תיעוד ע"י מנהל ביה"ס.

4. מדי יום ינוהל רישום ומעקב אחר נוכחות התלמידים והצוות, שיתויק בביה"ס.

פואנטה

5. תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או אלכו-ג'ל. ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.

6. יש להקפיד במהלך היום על אוורור המרחב בו מתקיימת הפעילות.

7. במרחב הבית ספרי ובכיתות הלימוד יש לשמור ככל האפשר על ריחוק פיסי של שני מטרים בין אדם לאדם. יש להנחות את התלמידים להימנע ממגע.

8. התלמידים יגיעו למסגרת החינוכית עם ציוד לימודי אישי. יש להימנע מהעברת חפצים מיד ליד.

תנועה במרחבים המשותפים

1. תישמר הפרדה ולא יהיה מעבר של התלמידים בין מרחבי הלמידה.

2. בהפעלת מספר קבוצות באותו המתחם נדרש להגדיר לכל קבוצה, זמנים שונים ליציאה לחצר. במידת הצורך והאפשר, תחולק החצר למתחמי משנה מופרדים, כשכל קבוצה תקבל מתחם פעילות משלה. וישמרו כללי המרחק ועטיית מסכות גם לתלמידים וגם לצוותים.

3. בזמן פעילות גופנית, אין חובת עטיית מסכה לכל מי שמבצע פעילות גופנית ויש חובה להקפיד על שמירת מרחק בין התלמידים בזמן הפעילות.

4. כל תנועה במרחבים המשותפים תעשה באופן מבוקר, ובכללה יציאה לשירותים.

קבלה ושחרור של תלמידים

1. ההגעה והחזרה לביה"ס היא באחריות ההורים.

2. בבתי ספר בהם התלמידים מוסעים – יש לתאם את הסעת התלמידים עם הרשות המקומית, באופן התואם לימים ולשעות שנקבעו להגעת התלמידים ועל פי הנחיות משרד הבריאות. יש לפעול לפי פרק "נוהל הסעות" המופיע במסמך "אורחות חיים במוסד חינוכי בימי הקורונה".

3. בכל בי"ס יוגדר, על ידי הרשות המקומית או הבעלות, מרחב לפני השער כדי למנוע התקהלות.

4. תחילת וסיום יום הלימודים יכול להיות במרווחי זמן קצרים בין השכבות, כדי להימנע מעומס ליד שער ביה"ס.

5. תלמידים שמגיעים בליווי הוריהם, ייפרדו מההורים במקום מוסכם שייקבע על ידי ביה"ס.

6. הכניסה והיציאה של התלמידים מבית הספר ייעשו באופן מבוקר ומדורג על ידי איש צוות/מורה תורן, תוך עטיית מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי והקפדה על מניעת התקהלות.

מתווה חזרה לגנים לילדים בני 3-6

לפי המתווה של משרד החינוך, ילדי הגן לא חוזרים לשבוע מלא.

הילדים יחולקו לשתי קבוצות, כאשר כל קבוצה תגיע לגן לשלושה ימים. בימים האחרים הם ילמדו מהבית. כל קבוצה תהווה את מחצית הגן ותמנה בין 15 ל-17 תלמידים.

הפעילות בגן תתקיים בכל המרחבים בו זמנית, על מנת לאפשר ריחוק ככל האפשר בין התלמידים: מרחבי המשחק, היצירה, חצר הגן, חדרי ספח, שטיח פעילות, ספריה ועוד. רצוי להפחית עומס של צעצועים, אביזרים ומשחקים.

1. קבוצה א' – תלמד בימים א' עד ג', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה). בימים בהם הילדים לא יגיעו אל הגן הם ילמדו מהבית בימים ד-ו.

2. קבוצה ב' – תלמד בימים ד' עד ו', בהובלת גננת וסייעת (כולל גננת משלימה וסייעת משלימה).

על מנהלת הגן להכין תכנית עבודה שבועית, בשיתוף ובתיאום עם כל הצוות החינוכי: סייעת הגן, הגננת המשלימה והסייעת המשלימה. התכנית תיתלה במקום בולט.

תוכנית פעילות שבועית תשלח להורי הגן ביום שישי, או במוצ"ש שלפני שבוע הפעילות. תכנית זו תכלול הן את תכנון ימי הלמידה בגן והן את ההצעות לימי הלמידה בבית, ובכללה התייחסות למערכת השידורים הלאומית. בנוסף, תשלח הגננת רעיונות למשימות קלות ופשוטות אותם יכולים התלמידים לעשות באופן עצמאי. במהלך ימי הלמידה מהבית תינתן למשפחות אפשרות בחירה הן בזמן בו הם רוצים לקיים את הלמידה והן בסוג הפעילות.

הילדים אמורים לשבת רחוק ככל האפשר זה מזה ולעבוד בקבוצות קטנות.

ארוחת הבוקר

  •  התלמידים יביאו את ארוחת הבוקר מהבית (לא תתקיים הזנה משותפת בארוחת הבוקר).
  • על כל ילד להביא ארוחת בוקר בקופסה ומפית לפרוס על השולחן בשעת הארוחה.
  • יש לאפשר לילדים אכילה בקבוצות קטנות, ולהקפיד שיישמר המרחק של 2 מטר בין תלמיד לתלמיד ככל הניתן.
  • יש לנקות את השולחן לפני תחילת הארוחה ולאחריה.
  • יש להקפיד על שטיפת ידיים לפני הארוחה ולאחריה

מסכות לצוות הגן

צוות הגן ישתמש באמצעי מיגון במרחבים השונים במהלך כל היום בהתאם להנחיות משרד הבריאות. צוות הגן מחויב בחבישת מסיכה (אותה יביא אתו מהבית). לילדי הגן אין חובת חבישת מסיכה על פי ההנחיות.

תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות, במהלכה ובסיומה. אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או חומרי ניקוי.

ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.

יש להקפיד במהלך היום על אוורור חדר כיתת הגן בו מתקיימת הפעילות.

במידה ואיש צוות הנדרש למגע עם הפרשות גוף – יש לעטות כפפות, ולזרוק את הכפפות לפח סגור מיד לאחר הסרתן ולבצע חיטוי היגייני של הידיים.

לא יתקיימו שיעורים במסגרת תל"ן ולא יתקיימו שיעורי ריתמוסיקה וחוגים.

קבלה ושחרור של תלמידים

  1. הכניסה והיציאה של התלמידים מהגן ייעשו באופן מבוקר על ידי הגננת או הסייעת תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט ילדי הגן) והקפדה על מניעת התקהלות.
  2. ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי.
  3. יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים.

היה לכם מעניין? פרגנו לנו בלייק, זה ממש חשוב לנו!

היה לכם מעניין?
פרגנו לנו בלייק כאן למטה. זה קל..

קראו עוד חדשות בפואנטה:

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות