חשבונות רדומים או חשבונות שהורדמו? ייצוגית נגד בנק הפועלים ומזרחי טפחות

חשבונות רדומים או חשבונות שהורדמו? ייצוגית נגד בנק הפועלים ומזרחי טפחות

כשהבנק מחפש לקוח שחייב לו כסף הוא מוצא אותו, אבל למה לחפש אותו אם יש לו חשבונות רדומים? ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק מזרחי חושפת את השיטה. פואנטה עם חדשות הכסף

ייצוגית נגד בנק הפועלים
ייצוגית נגד בנק הפועלים ובנק המזרחי חושפת התנהלות מקוממת שבגללה אלפי לקוחות לא יודעים שיש להם כספים רדומים או חשבונות רדומים בבנקים אלה. ייתכן שגם לכם, גולשי פואנטה, ממתינים כספים שלא ידעתם עליהם. לפי נתוני בנק ישראל, נכון לסוף שנת 2018 שכבו להם בחשבונות בנקים שונים 6.7 מיליארד שקל.

נושא החשבונות הרדומים ששייכים לאזרחים ישראלים אך ממשיכים לשכב בבנקים מטופל באתר פואנטה לא מעט. מדובר במיליארדי שקלים. הפיקוח על הבנקים יזם לפני כמה שנים את פרויקט הר הכסף 2, אשר שסוקר כאן במדור בנקים בפואנטה בהרחבה. מטרתו לעורר מודעות בציבור כדי שידרוש את כספו. אולם, יש עדיין הרבה מאוד כסף ששייך לציבור ולא מגיע אליו. לבנקים כמובן נוח שמיליארדי שקלים שוכבים בחשבונות שאיש לא יודע עליהם. זו כנראה הסיבה שהם לא ממהרים להעיר את החשבונות הרדומים. כעת מוגשת בקשה לייצוגית נגד בנק הפועלים ונגד מזרחי טפחות בגין אותם חשבונות רדומים, אשר הם בחרו לא "להעיר" אותם (ת"צ 28301-05-20).

מבצעים

ייצוגית נגד בנק הפועלים והמזרחי-טפחות – הטענה המרכזית

לא בכדי מוגשת ייצוגית נגד בנק הפועלים ונגד בנק המזרחי. שני הבנקים הללו היו חייבים לפנות לאפוטרופוס הכללי כדי שיסייע לאתר את בעלי החשבונות הרדומים (חשבונות ללא תנועה), אך עשו זאת רק מסכום מסוים.

וזו לשון הבקשה "הדין מחייב את הבנקים לפעול לאיתור בעלי הנכסים. ביחס לנכסים שבעליהם לא אותרו, הבנקים מחויבים לדווח לאפוטרופוס הכללי. הניסיון מלמד כי האפוטרופוס הכללי מאתר את הבעלים, בהצלחה נאה. הבנקים מקיימים את חובת הדיווח באופן לקוי. הם מדווחים על נכסים עזובים רק אם הסכום עולה על רף מינימלי, אותו כל אחד מהם קבע על דעת עצמו. בנק הפועלים קבע רף של 2,600 ש"ח, ובנק מזרחי – 920 ש"ח. אם שווי הנכס העזוב לא מגיע אל הרף שנקבע, הם מרשים לעצמם לא לדווח עליו לאפוטרופוס הכללי".


את הבקשה הגישה עמותת "הצלחה – לקידום חברה הוגנת" באמצעות עו"ד גיל רון, קינן ושות' וכן עו"ד עופר לוי.

עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה", מסר כי עמותת הצלחה רואה חשיבות בהגנה על כספי חוסכים ולקוחות בנקים, כך שיעמדו לרשות הזכאים להם באופן הראוי ביותר: "מדובר בבקשה נוספת הממשיכה את פעולתה של הצלחה בתחום הייצוגיות בכלל ובנושאים הקשורים לבנקאות וצרכנות פיננסית בפרט, במקרים בהם קיים אינטרס ציבורי מובהק להגשת התובענה וקיים קושי לאתר תובע ייצוגי מתאים מבין קבוצת הזכאים".

מהם חשבונות ללא תנועה?

חשבונות רדומים הם חשבונות ללא תנועה. לפי בנק ישראל, מדובר בכספים שנמצאים בפיקדונות ובחשבונות עו"ש.

מהו פיקדון ללא תנועה? פיקדון שלגביו הבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעליו, עד חודשיים ממועד הפירעון.
מהו חשבון עובר ושב ללא תנועה? – חשבון בו לא התקבלה הוראה מבעל החשבון במהלך תקופה של 10 חודשים לפחות והבנק לא הצליח ליצור קשר עם בעל החשבון במהלך חודשיים נוספים.

חשבונות רדומים או חשבונות שהורדמו?

בבקשה לייצוגית נגד בנק הפועלים מצוטטת הודעה שבנק ישראל הוציא ב-12 בספטמבר 2016, ולפיה "קיימים במערכת הבנקאית כ-480,000 חשבונות בנק ופיקדונות ללא תנועה של יחידים, בסך מצטבר של כ-9 מיליארד ₪. מזה, מספר חשבונות הבנק של נפטרים עומד על כ-64,000, בסך מצטבר של כ- 1.3 מיליארדי ₪".

התובעים מזכירים את המהלכים של בנק ישראל, אשר כאמור דווחו גם כאן באתר פואנטה. מדובר בפרויקט "הר הכסף 2", אשר יצא לדרך ב-12 בספטמבר 2016.

כשנתיים לאחר מכן, ב-1 בפברואר 2018, המפקח על הבנקים נקט צעד נוסף, וחייב את הבנקים למסור לו מידע על דיווחיהם לאפוטרופוס הכללי.

התובעים מציינים שהנושא עלה לדיון בישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, שהתקיימה ביום 13 ביולי 2018. רק אז הסתבר שבנק הפועלים ובנק המזרחי טפחות קבעו לעצמם באופן שרירותי סכום מינימלי שרק מעליו הם מדווחים לאפוטרופוס הכללי על חשבונות ללא תנועה.

טלוויזיה סמסונג

את המידע הזה הבנקים לא נידבו. הוא התקבל לאחר שעמותת צדק פיננסי פנתה אל האפוטרופוס הכללי בבקשה לקבל נתונים בקשר לסכומי מינימום שבנקים קובעים, בנוגע למילוי חובת הדיווח לאפוטרופוס הכללי.

ביום 13 פברואר 2019 הממונה על חופש המידע באגף האפוטרופוס הכללי, השיב, בין היתר, כי בנק הפועלים קבע רף של 2,600 ש"ח ובנק מזרחי – 920 ש"ח.

ייצוגית נגד בנק הפועלים: חגג גם על העמלות

ההתנהלות הפסולה הזו גרמה לכך שסכומי עתק ייוותרו בידי הבנקים. בכ-60% מן המקרים, היתרה באותם חשבונות נמוכה מ-1,000 ש"ח – כך שבנק הפועלים חוגג. שני הבנקים נתנו לעצמם פטור מחובת הדיווח, ביחס לרוב הפיקדונות ללא תנועה, אך הדברים נכונים במיוחד ביחס לבנק הפועלים שקבע רף מינימום גבוה.

לעומתם, בנק לאומי לישראל בע"מ והבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ נוהגים לדווח "מהשקל הראשון".

כך מאתר האפוטרופוס הכללי לקוחות שיש להם חשבונות רדומים

באותה ישיבה מסרה האפוטרופסה הכללית, עו"ד סיגל יעקבי, נתון מדהים: באמצעות בדיקה פשוטה ניתן לאתר כ-90% מבעלי החשבונות. בניגוד לבנקים, במשרד האפוטרופוס הכללי לא חוסכים במאמצים לאתר את הלקוחות, והם עושים זאת במגוון דרכים:

  • בדיקות מול מרשם האוכלוסין של משרד הפנים (בקשר לכתובת מגורים, יציאה מהארץ, פטירה ויורשים), רשם הירושות, חברה קדישא, ארכיון משרד הפנים, המוסד לביטוח לאומי, משרד התחבורה והרשויות המקומיות.
  • פנייה לקונסוליות ושגרירויות ישראל ברחבי העולם
  • פנייה לבנקים אחרים
  • בירור אצל בנק ישראל אם רשומים מלוות לזכות בעל החשבון
  • פניות לאנשים וגופים בהתאם למידע שמתקבל

הבנקים גם גובים עמלות על חשבונות רדומים

לפי הבקשה, התנהלות זו אף מאפשרת לבנקים הללו לגבות עמלות שלא כדין. "צו הבנקאות-פקדונות מתיר לבנקים לגבות עמלות מפקדון ללא תנועה עד ארבע פעמים בשנה. בהינתן העובדה שהבנקים מקיימים את חובותיהם, לרבות דיווח לאפוטרופוס הכללי, אכן יש מקום לגביית העמלה. ואולם אם הבנקים לא מקיימים את חובותיהם וכתוצאה ממחדליהם בעלי החשבון אינם מודעים לקיומו, הם אינם זכאים לגבות עמלה. כשהלקוחות אינם מודעים לחשבון (וממילא לא מבצעים בו שום פעולה), והבנקים לא מעניקים ללקוחות כל שירות (אפילו לא פניה לאפוטרופוס), אין שום הצדקה לגביית העמלה", נכתב בבקשה.

קבלו את כל העדכונים החמים גם בטלגרם של פואנטה >

הצטרפו לקבוצת הסלולר של פואנטה בפייסבוק >

הצטרפו לקבוצת הטלוויזיה של פואנטה בפייסבוק >

האם גם לכם עשויים להיות חשבונות רדומים?

אולי גם אתם בין הישראלים שיש להם מזל? למעשה, זה יכול להיות כל אחד.

ייתכן שסבא פתח עבורכם חשבון לפני עשרות שנים, ייתכן שירשתם כספים… לכן, גם אם אין לכם כיום חשבון בבנק הפועלים או בבנק מזרחי טפחות, אתם עשויים להרוויח מהתביעה. הגשת ייצוגית נגד הפועלים ובנק מזרחי טפחות במקרה הזה רלבנטית לא רק ללקוחות הבנק, אלא גם למי שמעולם לא היה לקוח שלהם…

תגובת בנק הפועלים: נגיב בערכאות משפטיות

מבנק הפועלים נמסר כי הבקשה לאישור תביעה כייצוגית והתובענה שצורפה לה התקבלו. הבנק יתייחס לנטען בערכאות המשפטיות המתאימות.

מבנק המזרחי טפחות לא נמסרה תגובה.

 

היה לכם מעניין? איזה כיף, פרגנו לנו בלייק, זה ממש חשוב לנו!

היה לכם מעניין?
פרגנו לנו בלייק כאן למטה. זה קל..

קראו עוד כתבות מעניינות בפואנטה

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות