הצעת החוק שתמנע שיחות שיווקיות: צרכנים יוכלו להצטרף למאגר "אל תתקשר אליי" ולא לקבל שיחות

הצעת החוק שתמנע שיחות שיווקיות: צרכנים יוכלו להצטרף למאגר "אל תתקשר אליי" ולא לקבל שיחות

עסקים שיטלפנו לצרכנים שיירשמו למאגר "אל תתקשר אליי" יהיו חשופים לקנסות

כמה פעמים ביום יוצא לכם לענות לטלפון ממספר לא מזוהה, ומהצד השני פונה אליכם בשמכם הפרטי נציג מכירות אגרסיבי?

וכמה קשישים נופלים למלכודות שטומנים להם משווקים ממולחים המשכנעים אותם לרכוש מוצרים שאין להם שום צורך בהם?

הצעת חוק חדשה שמתגבשת במשרד הכלכלה אמורה למנוע ממשווקים ליזום שיחות שיווק טלפוניות לכל צרכן שיירשם למאגר מידע שייקרא "אל תתקשרו אליי".

לפי החוק, כל מי שמבקש להימנע משיחות מכירה יוכל להירשם במאגר, וכל משווק יצטרך לבדוק לפני ביצוע השיחה אם מספר הטלפון שאליו הוא מבקש להתקשר מופיע באותו מאגר.

מדובר בתיקון שיתווסף אל חוק הגנת הצרכן.

כיום, החוק מאפשר ללקוחות לבטל עסקה שבוצעה בטלפון במשך 14 יום מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה – המאוחר מביניהם.

אם הצרכן הוא מעל גיל 65, בעל מוגבלות או עולה חדש, הוא זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך ארבעה חודשים.

אלא שהחוק הזה מטפל במצוקה שנקלעים אליה צרכנים לאחר ביצוע העסקה – והתיקון שמוצע כרגע מיועד למנוע מלכתחילה את שיחת המכירה ואת ביצוע העסקה.

לפי הצעה זו, הממונה על הגנת הצרכן יוכל להורות להפסיק את הפרת החוק באופן מיידי ובמנותק מהליכי אכיפה מקבילים (צו מנהלי להפסקת הפרה).

בדברי ההסבר לחוק נכתב כך: "מטרת הצעת החוק היא להטיל מגבלות על שיחות שיווק טלפוניות. בישראל התפתחה פרקטיקה של שיווק אגרסיבי ומטעה באמצעות הטלפון, כאשר האוכלוסייה הנפגעת ביותר היא האוכלוסייה החלשה, כגון קשישים, עולים חדשים ואנשים עם מוגבלות. זאת ועוד, מרבית הציבור רואה בשיחות השיווק הטלפוניות מטרד, ועל כן, דבר שאינו רצוי".

מהם עיקרי החוק המוצע?

  • הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תמונה להקים את מאגר "אל תתקשרו אליי" ולנהל אותו.
  • עוסק או מי מטעמו לא יבצע שיווק מרחוק באמצעות הטלפון, למספר טלפון אשר רשום במאגר "אל תתקשרו אליי".
  • אם הופיע מספר הטלפון של הצרכן במאגר "אל תתקשרו אליי", חזקה כי הצרכן סרב לקבל שיחת שיווק לכל מספר טלפון המופיע במאגר.
  • העוסק יחויב לברר בטרם ביצוע שיחות שיווק אם מספרי הטלפון שבהם הוא מבקש לעשות שימוש, רשומים במאגר.
  • הרשות רשאית לגבות תשלום בגין פנייה של עוסק לבירור מידע המצוי במאגר "אל תתקשרו אליי".
  • מפרי החוק יהיו חשופים לעיצום כספי.
  • שר הכלכלה יקבע הוראות בנוגע לבקשות להיכלל במאגר ובקשות לבירור מידע מהמאגר.
  • הממונה על הגנת הצרכן יוסמך להוציא צו מנהלי להפסקת הפרה ביחס לכל ההפרות המנויות בחוק לרבות תקנות.
  • "שיחת שיווק" היא גם שיחה שנועדה לשכנע את הצרכן להיגרע ממאגר "אל תתקשרו אליי".

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
מאמרים אחרונים
תגובות: 0

נגישות