סופית: משרדי ממשלה ישלמו לספקים לכל היותר בשוטף + 45

סופית: משרדי ממשלה ישלמו לספקים לכל היותר בשוטף + 45

חוק חדש מסדיר את התשלומים לספקים על-ידי גופים ממשלתיים ורשויות מקומיות

לאחר שהסחבת בתשלומים לעצמאים הפכה לאמנות במשרדי הממשלה, אתמול עבר חוק שאמור לשים סוף לאשראי האינסופי של שוטף + 60, 90 וכו'.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, שקובע מועדי תשלום מרביים תמורת עבודה, שירות או מכירת נכס.

בדברי ההסבר לחוק נכתב שאין הצדקה לכך שהמדינה דוחה את התשלומים ויוצרת מצב שהעבודה מסופקת לה ואילו הספק סופג את התשלום הדחוי. עוד נכתב כי מדיניות הממשלה בעניין תשלומים לגורמים חיצוניים אינה אחידה וימי התשלום נקבעים בהתאם ליכולת המיקוח של נותן השירות: "כך למשל, כאשר מדובר בהתקשרות של המדינה עם חברות וגופים גדולים, מועד הפירעון נקבע לעיתים לכל היותר לשני ימי עסקים, ואילו כאשר מדובר בפרילנסרים ועצמאים הנעדרים יכולת מיקוח, מועד התשלום נקבע במקרים מסוימים רק לאחר 60 יום".

אז מי ישלם מתי?  

משרדי הממשלה ורשויות המדינה – תוך 45 ימים מיום המצאת החשבון או לא יאוחר מ-30 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, אלא אם כן, מדובר בעבודות בנייה הנדסאיות ואז מועד התשלום המרבי הוא בתוך 85 ימים מיום המצאת החשבון, או לא יאוחר מ-70 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון.

רשויות מקומיות –תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון, ואם מדובר בעבודות בניה הנדסאיות – בתוך 80 ימים מיום המצאת החשבון.

גופים הנתמכים או מתוקצבים על ידי המדינה – תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא החשבון. גופים אלה רשאים, באישור המנהל הכללי, לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג. הכוונה היא לגופים כגון מוסדות להשכלה גבוהה או גופים שהוקמו מכוח דין.

עסקים פרטיים – תוך 45 ימים מתום החודש שבו הומצא להם החשבון, אך הם רשאים לקבוע בחוזה מועד אחר לתשלום, בתנאי שהדבר נדרש בשל אופייה המיוחד של ההתקשרות או שהוא אינו מועד בלתי הוגן באופן חריג. כמו כן מוצע כי תמורה שלא שולמה עד למועד התשלום המקסימאלי תשולם לספק בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, ובחלוף 30 ימים מהמועד האמור, תישא התמורה לספק ריבית פיגורים.

החוק ייכנס לתוקפו 90 ימים מיום פרסומו ברשומות, ויחול על חוזים שיחתמו מיום התחילה ואילך. עם זאת נקבע כי ההסדרים החלים על המדינה ומוסדותיה ייכנסו לתוקף לאחר 4 חודשים, כאשר שר הכלכלה ושר האוצר רשאים לדחות את המועד לתקופה של עד 8 חודשים נוספים, כדי להתקין תקנות שיובאו לאישור הוועדה ויקבעו הסדרים ליישומו של החוק.

החוק יחול גם על הטוטו והלוטו, אך יש גם מי שהוחרג. כדי לראות מי הוחרג מהחוק, היכנסו לכתבה שפרסמתי לפני כחודש.

מדובר בהצעה ממשלתית, שאליה הוצמדו שלוש הצעות פרטיות של חברי הכנסת רועי פולקמן (כולנו), שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) ורוברט אילטוב (ישראל ביתנו). בקריאה שלישית תמכו 42 ללא מתנגדים.

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות