תנאי שימוש באתר פואנטה - פואנטה
 

תנאי שימוש באתר פואנטה

השימוש בשירותי אתר פואנטה ובתכניו כפוף לתנאי שימוש אלה, ומעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. לכן על המשתמש לקרוא אותם בקפידה.

המידע באתר הינו מעודכן למועד כתיבתו, ובכלל זה מחירים, הצעות חוק ועוד.

אין בכתוב באתר כדי להוות עצה, ייעוץ, חוות דעת או אבחנה משפטיים, מדעיים, טכנולוגיים, בריאותיים, פיננסיים או אחרים.

לאור זאת, המידע לא נועד להיות תחליף להתייעצות ישירה עם איש מקצוע מתאים.

הסתמכות על האמור באתר זה, היא באחריות המשתמש בלבד.

השימוש במידע, בתוכן ובכתבות הוא שימוש אישי. אין לעשות בהם שימוש למטרות מסחריות.

הגדרות

"אתר פואנטה": היישות הארגונית וכלי התקשורת הכוללים את כלל הפרסומים המופיעים תחת שם זה ותחת הכתובת poenta.co.il.

“משתמש”: כל יישות ו/או אדם הגולש באתר, יוצר עמו קשר או מתקשר בכל דרך שהיא עם השירותים שמספק האתר.

 “תוכן”: כל סוג של מידע המופיע באתר – כתבות מילוליות, צילומים, סרטוני וידיאו, אינפו-גרפיקה, נתונים או כל שילוב שביניהם.

השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל האמור לעיל ולהלן מתייחס כמובן, גם למין הנשי.

תוכן האתר

אתר פואנטה הוא אתר חדשות עיתונאי המסקר את תחומי הצרכנות השונים.

האתר פועל כמיטב יכולתו כדי לספק מידע מדויק ואמין. עם זאת, מובהר כי המידע המתפרסם באתר נכון לרגע פרסומו בלבד. אתר פואנטה לא יישא באחריות לכל  הפסד, אובדן, הוצאה ו/או נזק ישירים או עקיפים שייגרמו למשתמש או למי מטעמו, הקשורים או הנובעים, במישרין או בעקיפין מהשימוש באתר, זמינות התכנים או אי זמינותם.

אתר פואנטה אינו מתחייב כי כלל התכנים או מקצתם, יהיו זמינים תמיד או בכלל, והמשתמש מצהיר כי לא יהיו לו כל טענה או דרישה כלפי פואנטה בעניין זה.

מובהר כי פואנטה אינו אחראי לשימוש בציטוטים ו/או קישורים ממקורות חיצוניים המופיעים באתר או כי המידע מהמקורות החיצוניים יהא מידע מדויק או מעודכן.

פואנטה אינה נושאת באחריות לשינויים שנעשו בתכנים ע”י המשתמש או ע”י כל צד ג’, בין במתכוון ובין שלא במתכוון. המשתמש בלבד יישא באחריות לשימוש על ידו באתר על תכניו השונים.

אין להפעיל או לאפשר הפעלה של כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג בוטים, זחלנים וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין לקשר לאתר ולתכניו מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, או כל תוכן אחר המנוגדים לחוק או למוסר, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק או למוסר או שפרסומם מנוגד לחוק או למוסר.

אין להציג, או לפרסם תכנים מהאתר, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא, ואין להשתמש בתכנים חלקיים מתוך האתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר כמו כן – על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש.

המשתמש הוא האחראי הבלעדי ונושא את האחריות לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים על ידו, וישפה את פואנטה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קניין רוחני

כל התוכן, התמונות, סימני המסחר והגרפים, באתר פואנטה שייכים אך ורק לאתר פואנטה, למעט תכנים שצוין לגביהם אחרת.

כל שימוש באלה מצריך אישור של בעלת האתר, דפנה הראל כפיר.

כל פגיעה במוניטין של פואנטה או בבעלת האתר, דפנה הראל כפיר; כל הפחתת ערך בשל שימוש לרעה בתוכן; כל סילוף של התוכן – יגררו הליכים משפטיים.

אין להעתיק שום סוג של תוכן או להשתמש בו ללא הסכמה מראש ובכתב מהמשל פואנטה.

שיפוי

המשתמש מתחייב לשפות את המגזין בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למגזין, לרבות כל ההוצאות המשפטיות הקשורות בעניין, עקב הפרת תנאי משתמש אלו, לרבות בגין כל טענה, תביעה או דרישה של צד ג’.

דין וסמכות שיפוט

על השירות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

נגישות