אישור עקרוני למשכנתא - הדרך להשגתו

אישור עקרוני למשכנתא – הדרך להשגתו

התנאי לקבלת משכנתא הוא בדיקה מקיפה של מצבו הפיננסי של המבקש, במטרה לצמצם סיכון לאי החזרת ההלוואה. להלן מידע אודות האישור העקרוני למתן משכנתא, מה הוא כולל והאם יש דרך לנסות שוב לאחר קבלת תשובה שלילית

אישור עקרוני למשכנתא

 

(בשיתוף לאומי)

מחירי הדיור בישראל מחייבים רכישה של הדירה בעזרת הלוואת משכנתא. ההלוואה מאפשרת לעמוד בעלותה של דירה בישראל, ולהיות עצמאיים מבחינת מקום המגורים ללא תלות במשכירים. למרות שמדובר בהלוואה לכל דבר ועניין, אשר הבנק מרוויח עליה ריבית קבועה, רוב המוסדות המעניקים משכנתאות, דורשים בדיקה מקיפה לפני אישור ההלוואה.

בדיקה זו נועדה לבדוק האם להעניק אישור עקרוני להענקת משכנתא לרוכשי הדירה. הסיבה לכך שהבנקים דורשים זאת, היא כי בשונה מהלוואות אחרות, הלוואת משכנתא היא הלוואה של סכומי כסף חריגים, המוחזרים במשך שנים ארוכות.

מדוע יש צורך בבדיקה מקיפה של מבקשי משכנתא?

מאחר ומדובר בסכום משמעותי מאוד, שהבנק היה נמנע מלהלוות ללקוח סטנדרטי בתנאים אחרים, אך טבעי הדבר שהוא מעוניין לבחון את מצבו הכלכלי של הלווה ואת יכולתו לעמוד בהחזרים. הצורך באישור עקרוני נותר על כנו למרות שבנקים רבים דורשים מהרוכשים לחתום על ביטוח משכנתא ייעודי, שנועד להחזיר את יתרת הסכום לבנק במקרה של אובדן כושר עבודה של אחד מהרוכשים.

מהם הדברים העיקריים נדבקים על ידי הבנק?

מאחר ומדובר בבדיקה אשר נועדה לוודא שהרוכשים יוכלו לעמוד בהחזרי הכספים החודשיים הנדרשים לרכישת הדירה, הנושא העיקרי סביבו מתבצעות הבדיקות, הוא האיתנות הפיננסית של הרוכשים. הבנק יבדוק זאת במספר דרכים.

ראשית, ייבחן תזרים המזומנים של הרוכשים. הבנק ידרוש מידע בנוגע להעסקת רוכשי הדירה, כמה זמן הם עובדים במקום העבודה, מהו שכרם החודשי, ומהו תפקידם המדויק בחברה.

בנוסף, הבנק לרוב ידרוש הדפס הכולל את התנועות בחשבון הבנק בחודשים האחרונים.

כך יוכל הבנק לבחון האם הרוכשים נמצאים במצב של יתרה של הכנסות, אשר תאפשר להם לעמוד בתשלומי המשכנתא. נושאים נוספים אשר הבנק יבדוק, כוללים את ההון הראשוני עמו מגיעים הרוכשים. הון זה ישתקף בין השאר ביכולת שלהם לשלם את הסכום הראשוני הדרוש לרכישת דירה.

ההון האישי גם מעניק לרוכשים יציבות בהחזר תשלומי המשכנתא, מאחר וגם במקרה של פגיעה במשכורת החודשית, הוא יספיק להחזר התשלומים עד מציאת תעסוקה חדשה.

 האם יש דרך לשנות את דעתו של הבנק?

לעתים, הבנק מחליט שלא להעניק אישור עקרוני למתן משכנתא למבקשים. מדובר במכשול קשה מאוד בדרך להגשמת חלום הדירה, אבל אל תיפול רוחכם.

יש מספר דרכים בהם תוכלו להציג לבנק תמונה פיננסית מעודדת יותר, ולעודד אותו להעניק לכם את המשכנתא. הדרך הבסיסית ביותר לעשות זאת היא באמצעות גיוס ערבים. ערבים הם אנשים אשר סומכים עליכם, ומוכנים לתת לכם גב במקרה בו לא תוכלו לעמוד בהחזרי הכספים.

מבחינת הבנק, מדובר בעוד אנשים מהם הוא יוכל לגבות את הכסף במקרה של אי עמידה בתשלומים. נוסף על כך, ניתן כמובן לשפר את מצבכם התעסוקתי, או להתפשר על נכס קטן יותר.

אישור עקרוני אינו מחייב לקבל את הצעת הבנק למשכנתא

אם קיבלתם מהבנק אישור עקרוני, זה אומר שאתם מתאימים מצידו לקבלת המשכנתא, אך אין זה אומר שאתם מחויבים לחוזה עמו. האישור העקרוני הוא למעשה הצעה פתוחה של הבנק, שתישאר זמינה עבורכם במשך 24 ימים לאחר קבלת האישור.

 

1
נגישות