אלמנה נדרשת לשלם משכנתא של מיליון שקל לבנק לאומי. מדוע פטר הבנק את בעלה ז"ל מביטוח חיים?

אלמנה נדרשת לשלם משכנתא של מיליון שקל לבנק לאומי. מדוע פטר הבנק את בעלה ז"ל מביטוח חיים?

לטענת הבנק, הלקוח ביקש פטור. לטענת האלמנה, לא היו דברים מעולם

הסיפור הבא ממחיש את חולשתו של הלקוח מול הבנק, וכמה חיוני להיות עירני כל הזמן להתנהלותם של פקידי הבנק. זמן קצר אחרי של' ממרכז הארץ התאלמנה ונותרה לגדל לבד שלושה ילדים (שניים מהם תאומים בני 3), היא קיבלה מכתב שהותיר אותה פעורת פה: בנק לאומי למשכנתאות יידע אותה כי עליה לשלם משכנתא בגובה מיליון שקל, משום שלבעלה המנוח לא היה ביטוח חיים.

ל', שרכשה עם בעלה בשנת 2010 את הדירה במסגרת קבוצת רכישה תומר נתן, זוכרת היטב כיצד בעלה והיא ישבו מול פקיד בנק לאומי למשכנתאות וחתמו על עשרות ניירות בזה אחר זה. לדבריה, בשום שלב במהלך אותה פגישה לא צוין באוזניהם שמבין שניהם, רק היא נדרשת לבטח עצמה בביטוח חיים לצורך נטילת המשכנתא. יותר מזה, באותו מעמד חתימה, השניים חתמו על טופס ששמו "מצב ביטוח חיים" במקומות שנדרש מהם.
השנים חלפו, תשלומי המשכנתא והביטוח ירדו, כאשר הבעל הוא זה שעוקב אחרי התשלומים.

בדיעבד הסתבר שאותו יום בבנק היה יום גורלי. בעוד של' נשלחה לרכוש ביטוח חיים בסוכנות הביטוח מעלות – שהיא למעשה סוכנות ביטוח שפועלת תחת בנק לאומי – בעלה קיבל פטור מביטוח חיים – מבלי שביקש זאת. בשלב הזה היה הבעל אדם בריא בן 61, ולא הייתה לו שום סיבה לבקש פטור מביטוח חיים, אלא להפך. לדברי ל', לא רק שהיא ובעלה לא ביקשו פטור, הם אפילו לא ידעו כי יש אפשרות כזו שרק אחד מבני הזוג יהיה מבוטח: "הטופס מוכיח שגם לא חתמנו על אותו סעיף, שלפיו אנחנו מודעים שחסרה לבעלי פוליסת ביטוח. הוא אפילו לא התבקש למלא הצהרת בריאות", היא אומרת.

ל' לא הייתה ערה לכך שבעלה לא נדרש לביטוח חיים ולכן לא היה מבוטח. "בחיים לא הייתי חותמת על מסמך של מיליון שקל לבד. לא הייתי מעלה על דעתי שהבנק יאפשר לדבר כזה לקרות, הרי תמיד דורשים ביטוח משני בני הזוג. בנוסף, אף אחד לא דרש מאיתנו בטוחה אחרת, הרי הייתה לנו אז גם דירה במודיעין. אני רק יודעת שיצאתי באמצע יום עבודה, הגעתי לבנק וחתמתי על מה שהתבקשתי לחתום".

כאמור, לפני כשנתיים וחצי חלה הבעל ונפטר. אילו היה לו ביטוח חיים – המשכנתא הייתה נפרעת. במקום זאת, היא התבשרה שעליה לשלם לבדה משכנתא בגובה מיליון שקל. פניותיה לחברת הביטוח ולבנק עצמו נתקלו בחומה אטומה.

מי אחראי?

ל' פנתה אל סוכנות הביטוח מעלות, ושם נאמר לה שמי שבחר לפטור את בעלה מביטוח חיים הוא הבנק עצמו. בכמה וכמה שיחות הודגש בפניה שהסוכנות היא רק גורם המבצע את הנחיות הבנק.

היא פנתה אל הבנק, וקיבלה תשובה שהפתיעה אותה, לפיה הבנק לא היה פוטר את בעלה מביטוח חיים אלמלא בני הזוג היו דורשים זאת. למרות הכחשותיה של ל', בבנק עומדים על כך שאלה היו פני הדברים.

נשאלת השאלה איך ייתכן שהזוג קיבל את המשכנתא ללא ביטוח חיים לשני בני הזוג, ומדוע איש מהם לא שאל את השאלות הנדרשות. לדברי ל', היא כלל לא הייתה מודעת לכך שבעלה לא בוטח וחשבה שהבנק דואג לכל הבטוחות הנדרשות לו. "ראשית, אני בכלל לא ידעתי שלבעלי אין ביטוח חיים, זה נודע לי אחרי שהוא נפטר", אומרת ל'. "במועד נטילת המשכנתא חתמתי על כל המסמכים שהתבקשתי ובזה הייתי בטוחה שמילאתי את כל חובותיי. למעשה, הייתי באותה תקופה שקועה בטיפולי פוריות ויכול להיות שאני אשמה בזה שלא הייתי מודעת לכך, אבל עדיין – איך ייתכן שבנק מאפשר לאדם אחד להיות חתום על משכנתא של מיליון שקל בצורה כזאת?
"שנית, לצערי כל הכספים ירדו מהחשבון של בעלי זכרונו לברכה, והיום אי אפשר לשאול אותו. אני יכולה להניח שבגלל שאלה סכומים לא גבוהים, הוא לא שם לב.
"שלישית, מרגע נטילת המשכנתא ועד שהכסף התחיל לרדת לקח הרבה זמן, בגלל הפרוצדורה שבקניית דירה בקבוצת רכישה. כנראה שבמהלך הזמן שחלף איבדנו את המעקב".

אין ספק שבני הזוג היו צריכים לגלות עירנות, אלא שנשאלת השאלה האם הם לא הוכשלו. כאשר לקוחות מנהלים עסקה מורכבת מול גוף חזק כמו בנק לאומי למשכנתאות, הם יוצאים מהנחה שהבנק נוהג כלפיהם בהגינות ובשקיפות. הנחת היסוד היא שפקיד הבנק יחשוף את כל הפרטים הדרושים ויסביר כל סעיף וסעיף – בפרט אם יש לאותו סעיף השלכות הרות גורל.

יש להניח שרוב הלקוחות מגיעים לסיטואציה של רכישת דירה רק פעם-פעמיים בחיים. התהליך ארוך, הסכומים אסטרונומיים והשפה מקצועית מסובכת. שלב המשכנתא מורכב במיוחד, ומצריך הבנה במושגים פחות יומיומיים. לקוח מן השורה יוצא מהנחה שפקיד הבנק יודע את מלאכתו ולא יכשיל אותו. הוא גם יוצא מהנחה שלעולם לא ייתן הבנק משכנתא מבלי שללקוחות יהיה ביטוח חיים.

בלאומי טוענים: "הלקוח ביקש פטור"

בבנק לאומי מגלגלים את האחריות אל הלקוחות.
תגובת בנק לאומי למשכנתאות: "הבנק אינו מעניק פטור מביטוח חיים על דעת עצמו, אלא רק בהתאם לבקשה מיוחדת של הלקוח. במקרה המתואר מדובר על אדם שהיה בן 61 בעת לקיחת ההלוואה ב-2010, וכפי הנראה מסיבה זו בקשו ואף חתמו הוא ורעייתו על בקשה לקבלת פטור מביטוח חיים, כשהבנק אישר את בקשתם. ממסמכי ההלוואה ניתן להבין בבירור, כי הבקשה נעשתה על דעתם וידיעתם של בני הזוג. "בנק לאומי עושה את מירב המאמצים על מנת להגיע להסדר לתשלום החוב".

בפיקוח על הבנקים טוענים: "הבנק יכול לפטור מביטוח חיים ביוזמתו, אך זה לא מוכר לנו"

פנייה לפיקוח על הבנקים מגלה שמתן פטור מביטוח חיים אינו נפוץ. לכן, קשה שלא לחשוד שבנק לאומי נהג כאן ברשלנות חמורה, ונשאלת השאלה אם מקרים של פטור כזה מתועדים וכמה לווים כאלה יש.
התשובה שקיבלתי צריכה להדליק כמה נורות אדומות, משום שבפיקוח על הבנקים כלל לא מחייבים את הבנק לדרוש ביטוח חיים, לא מחייבים לתעד את הפטורים ולא אוספים נתונים על הנושא.

תגובת הפיקוח על הבנקים: "תאגיד בנקאי רשאי, אך אינו חייב, לדרוש עריכת ביטוח חיים ושעבודו לבנק כבטוחה בעת מתן הלוואה לדיור. הבנקים נוהגים לדרוש ביטוח חיים מכל הלווים, וזו אחת הבטוחות השכיחות והמקובלות ביותר. לא מוכר לנו מצב שבו הבנקים מוותרים על הדרישה לביטוח חיים, מבלי שלווה ביקש לפטור אותו מהביטוח. בנק יכול שלא לחייב לווה בביטוח חיים גם אם הוא אינו מבקש זאת, הגם שמצב כזה לא מוכר לנו. "קיימות נסיבות שבהן הבנקים מסתפקים בבטוחות אחרות ולא נערך ביטוח חיים, למשל כאשר חברות הביטוח מסרבות לבטח את הלווה. בקשות לפטור יכולת לנבוע מקושי להשיג ביטוח חיים, למשל בגלל מצב בריאותי או מפאת גילו של הלווה, והבנק יכול להיענות לבקשה אם הלווה ממציא בטוחות מספקות אחרות. "אין חובת תיעוד בעת מתן פטור מביטוח חיים, הוראות הפיקוח אינן מחייבות מתן הסברים במצב של היעדר ביטוח חיים".

 

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות