בניגוד לקבלת דמי אבטלה, כדי לקבל מענק הסתגלות של המוסד לביטוח לאומי אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה. גם אין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה. זה מתבצע אוטומטית.

סכום המענק נקבע על- פי ההכנסה מפנסיה (קצבת אזרח ותיק וקצבאות אחרות לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק).