חיסכון לכל ילד: כמה תקבלו, איפה נחסכים הכספים והחל ממתי?

חיסכון לכל ילד: כמה תקבלו, איפה נחסכים הכספים והחל ממתי?

בדרך כלל אנחנו מותחים ביקורת על התנהלות הממשלה, אך החלטתה לחסוך 50 שקל בחודש עבור כל ילד היא החלטה חשובה ותקדימית. עכשיו צריכים ההורים לגלות מעורבות ולבחור היכן לחסוך את הכסף

החל בינואר 2017 תיפתח תכנית חיסכון לכל ילד בישראל, עד הגיעו לגיל 18. זאת, במסגרת תכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי. בתכנית יופקדו 50 שקל לילד ב-20 בכל חודש, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. ההבדל בין קצבת הילדים לבין החיסכון הוא שקצבת הילדים נכנסת לחשבון ההורים ומיועדת לסייע להם בגידולו השוטף, ואילו החיסכון החדש מיועד לילד עצמו והוא אינו יכול להשתמש בכספים לאורך השנים, עד שמגיע מועד הפרעון. כשימלאו לילד 18, יפקיד הביטוח הלאומי לחשבון החיסכון שלו מענק נוסף בסך 500 שקל. ​בעת המשיכה, הרווחים ימוסו בשיעור של 25%.​

 מדובר במהלך חשוב מאין כמותו ומאוד חריג בהתנהלותה של מדינת ישראל, כשהמטרה היא שלכל אדם המגיע לגיל 18 יהיה סכום כסף להתחיל איתו את החיים. ההורים מצדם צריכים לקבל החלטה מושכלת לגבי אפיק החיסכון.

מי שהגיע לגיל 18 מאז מאי 2015 ועד דצמבר 2016 והוריו קיבלו עליו בתקופה זו קצבת ילדים – זכאי גם הוא לקבל את החיסכון. עבור נערים אלה יופקדו רטרואקטיבית לתכנית החיסכון 50 שקל, כך שלמשל בעבור 20 חודשים מגיע סכום של 1,000 שקל. הסכום הזה יופקד לתכנית החיסכון בתשלומים: בינואר 2017 יופקדו 100 שקל, בפברואר -400 שקל ויתר התשלומים בהמשך.

אפשר לבחור את אפיק החיסכון כבר עכשיו, אך מנכ"ל הביטוח הלאומי ממליץ להקדיש לנושא מחשבה ולא להחליט כלאחר יד. זאת, משום שמדובר בהחלטה שתלווה את הילד עד מועד הפיקדון. כך למשל, אי אפשר להחליף את הבנק שבו מנהלים את הפיקדון.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר חיסכון לכל ילד, במוקד טלפוני ארצי 2637* או בטלפון 02-5393700.

הנה כמה תשובות לשאלות חשובות

​​היכן נחסכים הכספים?

הכספים יועברו לחיסכון ייעודי על שם הילד, בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים. ההורים יכולים לבחור גם את מסלול ההשקעה של החיסכון. בחירת קופת הגמל להשקעה או הבנק תהיה מבין רשימת הקופות או הבנקים, שנבחרו על ידי משרד האוצר. רשימת הקופות והבנקים נמצאתבאתר חיסכון לכל ילד. באתר מופיע גם מחשבון שמציג את תשואות קופות הגמל בעבר.

מה ההבדל בין חיסכון בבנק לחיסכון בקופת גמל להשקעה?

הורים שיבחרו לנהל את כספי החיסכון של ילדיהם בקופת גמל להשקעה, יוכלו בכל עת ניתן להעביר את כספי החיסכון מקופת גמל אחת לקופת גמל אחרת המופיעה ברשימה.

לעומת זאת, מי שיחליט על חיסכון בבנק לא יוכל לנייד את הכספים לבנק אחר. בבנקים מוצעים כמה מסלולי חיסכון, שבכל אחד מהם אפשר לבחור באחת משתי האפשרויות: (א') חיסכון ללא תחנות יציאה שבו מסלול החיסכון לא ניתן לשינוי לאורך כל תקופת החיסכון, ועד הגיעו של הילד לגיל 18; (ב') חיסכון שבו כל 5 שנים אפשר להחליף את המסלול:

  1. מסלול עם ריבית קבועה לא צמודה: הריבית השנתית לתקופת החיסכון תיקבע מראש ולא תשתנה במהלך כל התקופה.
  2. מסלול עם ריבית משתנה: הריבית השנתית תיקבע כמרווח מריבית הפריים ותשתנה בכל מועד שבו יחול שינוי בריבית הפריים.
  3. מסלול עם ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן: ריבית שנתית קבועה שתוצמד לשינוי במדד המחירים לצרכן.

האם אפשר להגדיל את החיסכון?

כן, הורים יוכלו להוסיף לחיסכון של כל ילד 50 שקל נוספים מקצבת הילדים, וכך להכפיל את סכום החיסכון ל-100 שקל בחודש. 

האם במקרים חריגים אפשר יהיה לפדות את הכסף לפני גיל 18?

כן, הורים לילד שנמצא במצב רפואי שמסכן את חייו, יוכלו למשוך את כספי החיסכון לפני הגיעו לגיל 18 לצורך מימון צרכיו הרפואיים ובאישור רופא מטעם הביטוח הלאומי. 

אם התקיימו התנאים למשיכת הכספים לפני גיל 18, הביטוח הלאומי יפקיד לתכנית החיסכון מענק בסך 500 שקל (במקום בגיל 18) שיתווסף לסכום שניתן יהיה למשוך מהחיסכון. לאחר המשיכה ימשיך הביטוח הלאומי להפקיד סכום חודשי של 50 שקל לחיסכון עבור הילד, עד שיגיע לגיל 18. 

במקרה זה, כאשר הילד יגיע לגיל 18 לא יופקד מענק בסך 500 שקל, כיוון שהוא כבר שולם לילד במועד המשיכה, אך אם הילד ימשיך לחסוך עד גיל 21 הוא יקבל את המענק הנוסף בסך 500 שקל שמשולם בגיל 21.

מה לגבי ילדים שמלאו להם 18 לאחרונה?

תכנית החיסכון תיפתח גם לילדים שמלאו להם 18 שנה ממאי 2015 עד דצמבר 2016. בחיסכון יופקדו 50 שקל עבור כל חודש שבו שולמה עבורם קצבת ילדים, ממאי 2015 ועד החודש שבו מלאו להם 18 שנה, ובנוסף יופקד לחיסכון שלהם מענק בסך 500 שקל.

הם יוכלו לבחור היכן לנהל את כספי החיסכון (בקופת גמל או בבנק), ולאחר הבחירה למשוך את כספי החיסכון באישור ההורה. אם לא ימשכו את כספי החיסכון עד גיל 21, הביטוח הלאומי יפקיד לחיסכון שלהם מענק נוסף בסך 500 שקל. מגיל 21 אפשר למשוך את כספי החיסכון בכל עת, ללא אישור ההורים.

האם אפשר להמשיך לחסוך את הכסף עד הפנסיה?

אם בוחרים לנהל את החיסכון בקופת גמל להשקעה, וכספי החיסכון נשארו בקופת הגמל עד הגיע הילד לגיל פרישה, הוא יוכל לבחור לקבל את כספי החיסכון לאחר הפרישה כקצבה, ללא תשלום מס רווח הון.

דפנה הראל כפיר
דפנה הראל כפיר היא עיתונאית צרכנות ותיקה עם 25 שנות ניסיון בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות ובדיגיטל. בין היתר, ערכה את מדור הצרכנות בגלובס, הגישה פינות צרכנות בכאן 11, בקשת 12 וברשת, הגישה את התוכנית "צבע הכסף" בקול ישראל ועוד...
תגובות: 0

נגישות