מדור השקעות, חיסכון ופנסיה - אתר פואנטה חדשות צרכנות

חיסכון ופנסיה

מדור השקעות, חיסכון ופנסיה באתר חדשות הצרכנות פואנטה מסקר ידיעות פיננסיות שנוגעות לניהול הכסף של הצרכנים הישראלים.

במדור מסוקרים גופי השקעות, הגופים המוסדיים, משרד האוצר, רשות שוק ההון והחיסכון ועוד.

מדור השקעות

צרכנות פיננסית היא חלק מצרכנות בכלל. במדור השקעות, חיסכון ופנסיה ניתן דגש על מידע פיננסי בשפה נגישה שמקלה על הצרכנים להבין מה קורה עם הכסף שלהם. בין היתר, המדור סיקר את רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות ואת יוזמת חיסכון לכל ילד של משרד האוצר.

בנוסף, פורסם במדור מדריך פנסיה על רקע משבר הקורונה.
המדור מספק מידע צרכני לגבי קופות גמל, קרנות השתלמות ועוד.

בין היתר, המדור מסקר בהרחבה את נושא הכספים הרדומים והחשבונות הרדומים ואת פרויקט הר הכסף של משרד האוצר.

נגישות